Jules Verne élete és munkássága

Verne világa

Hetzel - Balzac, Zola és Verne írója

Hogyan vált egy könyvkiadó szerzővé is?

2020. szeptember 18. - DJP

Pierre-Jules Hetzel 1814. január 15-én született Chartres-ben, s az iskolái elvégzése után Strasbourgban jogot tanult. 1835-ben Paulin, a Rue de Seine könyvkereskedője vette fel dolgozni, majd már 1837-ben megalapította könyvkiadóját, s hamarosan a kor sok híres szerzőjének támogatója lett. Nála jelentek meg többek között Balzac, Victor Hugo, George Sand és Émile Zola művei is, de a legsikeresebb szerzője Jules Verne volt.

pierre-jules_hetzel_by_nadar.png

Tovább

Jókai - a magyar Verne

A jövő század írója

A XIX. század magyar irodalmának egyik legnagyobb alakja, Jókai Móric 1825-ben Komáromban harmadik gyermekként látta meg a napvilágot (Károly és Eszter után) egy kisbirtokos nemesi családban. Apja, Ásvay Jókay József (1781-1837) ügyvéd volt, aki szintén forgatta alkalomadtán a tollat, s verseket fabrikált. Édesanyja Jókayné Pulay Mária nagy gondot fordított a fia neveltetésére, amelynek eredményeképpen a jó képességű fiú hamar megtanult franciául, olaszul és angolul is. Jogi pályára készült, de már fiatalon tudta, hogy valamilyen művészeti pályán találja meg a hivatását (ingadozik a festészet és irodalom között). Tízévesen cserediákként Pozsonyban tanul két évig, ahol tanárai (mintegy mellékesként) csillagászati "leckéket" is adnak, amely ekkor nem volt gimnáziumi tananyag. Hazatérte után nem sokkal, 1837 október végén meghalt édesapja.

jokai_mor_1865.jpg

Tovább

Nadar, a XIX. század fotográfusa

Aki az első Verne regény ötletét adta

Nadar vagyis Gaspard-Félix Tournachon francia fotográfus, fényképész, karikaturista, újságíró, író és léghajós, aki eredetileg gyógyszerészetet tanult Lyon-ban, de amikor apjának kiadója csődbe ment (1838) kénytelen volt kenyérkereset után nézni, végül 1842-ben Párizsban telepedett le.

felix_nadar_c1860.jpg

Tovább

A Nagy Indiánkönyv szerzője

Verne élete után néhány személyről, aki fontos az életében - s aztán következhet az életmű ...

Verne gyermekkori olvasmányainak egyik legfontosabb szerzője, aki nem csak a manapság jobban ismert indiánregényeivel, hanem egyéb történeteivel is nagy sikert aratott. James Fenimore Cooper egyike az amerikai irodalom legismertebb alakjainak, sőt talán ő volt az, akit a világ először elismert az amerikai szerzők közül.

james_fenimore_cooper_by_jarvis.jpg

Családja dúsgazdag földbirtokos család volt, ősei születése előtt közel egy évszázaddal vándoroltak ki Angliából. Édesapja földbirtokos, kongresszusi képviselő és 13 gyermek édesapja.

Tovább

Alexandre Dumas (pere)

Aki támogatta az első próbálkozásokat

Verne élete után néhány személyről, aki fontos az életében - s aztán következhet az életmű ...

Verne egyik nagyon jó barátja, támogatója és első felfedezője, az idősebb Alexander Dumas, a XIX. század francia irodalmának egyik legismertebb alakja, akinek regényei változatlanul nagy népszerűségnek örvendenek.

1200px-alexander_dumas_p_re_par_nadar_google_art_project.jpg

Tovább

Jules Gabriel Verne élete

Verne életrajza

Összegzés az elmúlt hetekből

Verne élete - Az első évtizedek (1828-1850)

Verne élete - Az útkeresés időszaka (1850-1862)

Verne élete - Felfelé a pályán (1863-1867)

Verne élete - Fájdalom és siker (1867-74)

Verne élete - Az ezüstkor (1874-84)

Verne élete - Fájdalmas évek (1884-1894)

Verne élete - A nagy író búcsúja (1894-1905)

 

 Folytatás ... egy hét múlva

 Forrás:Jules Verne élete és munkássága 


A Viktória-korabeli utazás elkezdődött, s remélem akad majd itt némi érdekes olvasnivaló is.
A képek forrása a Wikipedia Common.

 DJP

 Csatlakozz a bloghoz!

Verne élete - A nagy író búcsúja (1894-1905)

Jules Gabriel Verne életrajza 7.

Az évek múlásával egyre kevesebbet szólal fel a városi tanácsban, s betegségei egyre jobban gyötrik. Akkor már cukorbetegsége súlyosbodik, így rendkívül szigorú diétát kell tartania, s a látása is, hallása is romlik. Ujjait egyre gyakrabban akadályozza az "írógörcs", így sokat kénytelen szünetet tartani. Lassan sok szenvedéssel, de tovább ír, mert ez élteti. "Ha nem dolgoznék, nem érezném, hogy élek." - mondja többször is feleségének, aki kicsit vissza akarja tartani, ami persze reménytelen vállalkozás.

jules_verne.jpg

Tovább

Verne élete - Fájdalmas évek (1884-1894)

Jules Gabriel Verne életrajza 6.

Verne már évtizedek óta ünnepelt író, de a család sokkal többet költ, mint amennyit ő keres, azért 1886. február 15-én eladja yachtját a montenegrói hercegnek, de még el sem "sirathatja", amikor 1886 március 9-én délután öt órakor két lövés dördül el a Charles Dubois utcában, amelyből az egyik a testébe, a bal lábába fúródik.

san-michel.jpg

Tovább

Verne élete - Az ezüstkor (1874-84)

Jules Gabriel Verne életrajza 5.

A rejtelmes sziget (és a Chancellor) után kis időre hátat fordít a tengernek, s figyelmét Oroszországra fordítja, ahol egy háború (már megint egy háború!) során egy üzenetet kell eljuttatni az ország másik végére. Sztrogoff Mihály megteszi az utat, így megmenti az orosz birodalmat, (a Verne számára szimpatikus) Sándor cár számára. Ez igazi kalandregény, kevés tudományos és technikai tartalommal. Verne talán kikapcsolódik A rejtelmes sziget aprólékossága után. Hetzel nagyon fél ezt a regényt kiadni. Politikai bonyodalmaktól tart, hiszen Vernét Oroszországban is nagyon kedvelik, s nem akarja, hogy a cári cenzúra betiltsa a művet. Előbb Turgenyev véleményét kéri ki, majd mivel Turgenyev véleménye nem nyugtatja meg megkeresi Orlov herceget, a franciaországi orosz nagykövetet, aki bár lát a regényben hiányosságokat, nem látja akadályát megjelentetni.

mi.jpg

Természetesen nagy siker lesz, bár nagyon sokan támadják a "történelemhamisítás" miatt. Támadja Jan Neruda cseh író is, aki egyébként nagy hívének számít. Verne a Sztrogoff Mihályt is átírja színpadra, szintén D'Ennery segítségével, amelyet 1880 november 10-én mutatnak be, és szintén 400 előadást él meg. Annyira nagy a siker, hogy a nők körében divatba jön a Sztrogoff-bunda és a La Vie parisienne című neves lap egész számot szentel a színdarabnak.

Tovább

Verne élete - Fájdalom és siker (1867-74)

Jules Gabriel Verne életrajza 4.

Verne már 1865-ben elkezdi azt a regényt, amely egy csodálatos tenger alatti utazás történetét meséli el, s amelynek alapötletét - saját bevallása alapján - George Sand írónő egyik levele adta, de sok más munkája mellett, nem tudja folyamatosan írni. A megjelenés előtt néhány héttel Hetzel már hirdeti a művet lapjában, de válaszul erre a Petit Journal párizsi lap hasábjain megjelenik egy történet A tudós Trinitus különleges kalandjai címmel, amely egy tenger alatti utazást ír le. Verne gyökeresen átdolgozza regényét, nehogy a legkisebb hasonlóság is legyen a két mű között, s ebben nagy szerepet játszik Hetzel, aki nagyon kritikus szemmel nézi a regény cselekményét.

81qbuy4gy-l_ac_sy606.jpg

A Húszezer mérföld a tenger alatt - hiszen erről a regényről van szó - talán a leghíresebb és talán a legjobb regénye, amely újabb, az emberek által még sohasem látott világba kalauzolja az olvasókat. A tenger mindig fontos szerepet játszott Verne életében, s ebben a regényében végre teljességében megmutathatta a tenger világát. Elsősorban biológiai, földrajzi és történelmi ismeretekkel gazdagodhatunk, de sok fizikai, kémiai és technikai ismeret is fontos szerepet játszik a regényben. Nemo kapitány személye az egyik legjobban sikerült szereplő, aki később majd újra előbukkan a másik nagyon híres regényében, A rejtelmes szigetben.

Tovább